Oefenopgave examen economie "Een Elastisch Gala" (met dank aan De Berkenschutse, SLO en Wikipedia)

 

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),

Het galafeest voor de leerlingen van de hierboven genoemde klassen zal op 13 juni 2014 plaatsvinden op kasteel Beeze. Ook medewerkers van de betreffende afdelingen zijn hiervoor uitgenodigd.

Aan deze brief is een antwoordformulier toegevoegd. We vragen alle betreffende leerlingen het antwoordformulier in te vullen, zodat het organisatiecomité van het galafeest weet hoeveel gasten het mag verwachten en waarmee ze verder rekening dienen te houden. Beantwoord de vragen volledig en lever het formulier uiterlijk dinsdag 22 april 2014 in bij je mentor of de administratie.

Elke leerling uit de hierboven genoemde groepen mag één introducé meebrengen. Je bepaalt zelf wie dat is, bijvoorbeeld: een vriend/vriendin, een broer of zus, een persoonlijk begeleider of een medeleerling uit een niet-examenklas. Van alle introducés worden vooraf enkele persoonlijke gegevens gevraagd (zie het antwoordformulier).

De komende maanden worden onderdelen van het programma nader uitgewerkt. De volgende afspraken zijn reeds gemaakt:

-  Leerlingen, introducés en medewerkers van school worden verzocht om bij voorkeur in   galakleding (eventueel andere feestelijke kleding) aanwezig te zijn. Alleen introducés waarvan de gegevens bekend zijn, worden tot het kasteel toegelaten.

-  De opzet van het programma is als volgt:

 • Tussen 19.15 en 20.00 uur worden de leerlingen (met introducé) ontvangen. Leerlingen (die dat willen) arriveren via de oprijlaan in een mooie auto, een rijtuig of ander feestelijk / gepast vervoermiddel. Voor de hoofdpoort wordt men keurig ontvangen en worden enkele foto’s gemaakt door de hoffotograaf. De leerlingen dienen dat voertuig overigens wel zelf te regelen. Zorg er dus voor dat je om 19.15 uur met het voertuig op de oprijlaan van het kasteel staat.
 • Ouder(s)/verzorger(s), vrienden en bekenden, leerlingen uit andere leerjaren en overige belangstellenden kunnen langs de oprijlaan en voor de entree van het kasteel de ontvangst van de (examen)leerlingen bekijken. Een vriendelijk verzoek de rijbaan naar het kasteel vrij te houden voor het speciaal vervoer.
 • Een suggestie voor de bezoekers m.b.t. het parkeren van hun auto: bij voorkeur in het dorp voor of achter het gemeentehuis of aan de Kerkstraat.
 • De officiële opening van de gala-avond start rond 20.00 uur in de ridderzaal (eerste etage) van Slot Limerick. Tijdens de feestavond heeft de school de beschikking over meerdere ruimten. Elke gast kan naar eigen voorkeur gedurende de avond de betreffende ruimten bezoeken:
  • In het koetshuis is een disco ingericht.
  • In de kelder van het oude kasteel een leerling activiteit (informatie volgt).
  • In de ridderzaal van het oude kasteel kunnen leerlingen en medewerkers (stijl)dansen. Tijdens de avond zijn daar ook twee optredens van de schoolband. 
  • In de ruimten die we tot onze beschikking hebben is voldoende plek om  rustig te zitten.
  • In het koetshuis, de kelder en de ridderzaal worden warme hapjes geserveerd en in het koetshuis en de ridderzaal kan men terecht voor een drankje. Op de tafels staan chips, borrelnootjes e.d. 
  • Rondom de kastanjeboom op de binnenplaats worden bij mooi weer tafels en stoelen geplaatst.
 • Tijdens het feest wordt geen alcohol geschonken en niet gerookt. Leerlingen die alcohol bij zich hebben of in beschonken toestand aankomen bij het kasteel, wordt de toegang geweigerd. In het kasteel en de koetshuizen mag niet worden gerookt i.v.m. brandgevaar.
 • Vanaf 23.45 uur wordt geen drank meer geschonken en stopt de muziek  (centrale afsluiting en einde galafeest). Tussen 00.00 uur tot 0.15 uur kunnen ouders)/verzorger(s) hun zoon/dochter voor het kasteel oppikken. Ouder(s)/verzorger(s) maak hierover s.v.p. met uw zoon/dochter afspraken.
 • De schoolverpleegkundige is aanwezig. Leerlingen met medicatie zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Maak indien gewenst afspraken met de mentor of schoolverpleegkundige m.b.t. bijvoorbeeld het gebruik van noodmedicatie. Er is een EHBO-post ingericht.
 • De eigen bijdrage voor de leerling en zijn/haar introducé bedraagt € 5,-- per persoon. Gelieve dit bedrag uiterlijk vrijdag 25 april 2014 te hebben betaald bij de mentor.

We willen niemand verplichten aan programmaonderdelen deel te nemen. Enkele voorbeelden:

 • Wanneer je wel graag naar het gala komt, maar geen galakleding wilt aantrekken, ben je ook van harte welkom.
 • Wanneer je niet met een chique auto wilt komen, maar bijvoorbeeld op je  eigen fiets, dan ben je ook van harte welkom (je kunt je fiets overigens binnen de kasteelmuren stallen).
 • Wil je wel verblijven in de ridderzaal en buiten, maar ga je liever niet naar de disco, dan is dat ook prima.

Het organiserende comité doet er alles aan om voor alle betrokkenen een gezellig en onvergetelijk galafeest te organiseren. We vertrouwen er op dat iedereen zich aan de afspraken houdt.

Wil je graag meehelpen bij de organisatie van het gala, dan kun je dat op je antwoordformulier aangeven. We nemen daarna contact met je op.

Met vriendelijke groet,

Het galacomité van Klein Eikendal

Bron: aangepaste (!) uitnodiging voor een galafeest van Klein Eikendal

  

Prijselasticiteit van de vraag

De prijselasticiteit van de vraag (Ev) is als volgt gedefinieerd:

 • de procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid / de procentuele verandering van de prijs

De prijselasticiteit van de vraag geeft dus aan met hoeveel procent de gevraagde hoeveelheid verandert als de prijs met 1 % verandert. Hierbij is de prijsverandering de oorzaak en de hoeveelheidsverandering het gevolg.

Stel bijvoorbeeld dat de prijs van benzine met 1% stijgt en dat daardoor de gevraagde en verkochte hoeveelheid met een half procent afneemt. De prijselasticiteit van benzine is in dat geval -0,5. Zou de verkochte hoeveelheid met 2% afnemen dan is de prijselasticiteit -2.

Er wordt gesproken van een inelastische vraag als de gevraagde hoeveelheid in verhouding minder sterk verandert dan de prijs. De absolute waarde van Ev is dan kleiner dan 1. Bij een absolute waarde van de elasticiteit van 1 verandert de gevraagde hoeveelheid met hetzelfde percentage. Is de absolute waarde van de prijselasticiteit groter dan 1 dan zal bij een prijsverhoging de gevraagde hoeveelheid dalen met een hoger percentage.

Bron: Wikipedia

  

Het galacomité van Klein Eikendal wil een gala organiseren. Het galacomité vermoedt dat de vraagfunctie naar kaartjes voor dit feest als volgt luidt:

Qv = -20P + 250               Qv = het aantal gevraagde kaartjes, P = de prijs van een kaartje in €

Vraag 1. Teken de grafiek van de vraagfunctie. Zet Qv op de horizontale as en P op de verticale as.

Het galacomité wil graag 200 kaartjes verkopen.

Vraag 2. Bereken in dat geval de totale omzet.

Vraag 3. Arceer deze omzet met behulp van de grafiek van vraag a.

De schoolleiding beslist echter dat een prijs van € 5,- per kaartje moet worden betaald.

Vraag 4. Bereken hoeveel kaartjes er bij deze prijs worden gevraagd.

Vraag 5. Bereken de prijselasticiteit van de vraag als de prijs € 5,-  wordt in plaats van de prijs die de feestcommissie wilde.

Vraag 6. Is er sprake van een elastische of een inelastische vraag? Motiveer het antwoord.

Stel dat bovenstaande vraagfunctie onjuist blijkt te zijn en de nieuwe vraagfunctie er als volgt uit ziet:     

Qv =  - 40 P + 400

Vraag 7. Teken de grafiek van deze vraagfunctie in de figuur van vraag 1.

Vraag 8. Onderzoek welke van de vraagfuncties bij een prijs van € 5,- meer elastisch is. Vergelijk daartoe de “steilheid” van beide vraaglijnen bij deze prijs.

Vraag 9. Controleer de uitkomst van je onderzoek door in beide gevallen de prijselasticiteit te berekenen bij een prijsverlaging van 1 euro.

De feestcommissie heeft uitgezocht dat bij een vergoeding van € 2,50 per uur 6 leerlingen bereid zijn na het feest te helpen opruimen. Bij een uurloon van € 4 staan er 18 klaar. .

Vraag 10. Bereken de prijselasticiteit van het aanbod van arbeid.

Vraag 11. Is er sprake van een elastisch of een inelastisch aanbod? Motiveer het antwoord.

Vraag 12. Teken de grafieken van aanbodfuncties in de volgende situaties:

 • Bij een volkomen inelastisch aanbod en bij een volkomen elastisch aanbod