Categoriale Inkomensverdeling binnen de kwartielen

Naast de personele inkomensverdeling (denk aan de Lorenzcurce, 10% rijksten t.o.v. 10% armsten, Gini-coëfficiënt, nivelleren en ....) kennen we de categoriale inkomensverdeling. Het moge duidelijk zijn dat bij de rijkste 25% in de personele verdeling het aandeel "vermogensinkomsten" (rente,pacht/huur en winst) veel groter is dan bij de armste 25%.

 

Door nivelleren probeerde het vorige kabinet de "armste 25%" aan het besteden te krijgen en aldus de EFFECTIEVE VRAAG aan te zwengelen (zij zouden immers eerder gaan consumeren dan gaan sparen/beleggen, zoals waarschijnlijk de rijkste 25% zou doen).