Friet duurder in Maaskantje

Het krantje van Maaskantje, 1 augustus 2018

Dure en kleine fRIET door extreme droogte


De prijs van friet gaat flink omhoog en de friet worden bovendien kleiner. Door de
aanhoudende droogte zijn de aardappelen voor de frietindustrie veel kleiner dan
normaal.
Akkerbouwers waarschuwen daarvoor. Ze hebben in een brandbrief aan
landbouwminister Gerard van Putten gevraagd om een opheffing van het spoeiverbod. De akkerbouwers willen toestemming voor het beregenen van consumptie- en
zetmeelaardappelen uit oppervlaktewater, ook in gebieden waar dat niet is
toegestaan. Op die manier willen ze proberen hun oogst te redden. In grote delen
van het land met veel aardappeltelers mag op dit moment echter niet worden gesproeid.


Door de droogte is de aardappelplant gestopt met groeien, waardoor de aardappels
veel kleiner zijn. De opbrengst van de oogst, die medio augustus begint, valt
daardoor tientallen procenten lager uit. Doordat de aardappel zelf veel kleiner is,
zullen de frieten uiteindelijk ook veel kleiner en duurder worden, zegt Tiggo Liebregts
van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV).
Water kan de aardappeloogst nog redden, omdat het gewas volgens Liebregts goed
kan herstellen. ‘Ze worden misschien niet zo groot als normaal, maar als zij vanaf
morgen regen krijgen, dan kunnen ze nog goed bijtrekken.’

Opgaven:

1. (R) Wat voor een marktvorm betreft het hier. Leg uit dat uit aan de hand van de
kenmerken.

2. (T) Stel dat de volgende vraagfunctie gegeven is voor de “patataardappel” uit
artikel 2:
Qv = -2P + 180
Teken deze lijn in de volgende grafiek (de aanbodlijn heb ik al getekend in figuur 1).
Geef ook aan wat de evenwichtsprijs wordt.

3. (T) Stel dat het aanbod door de slechte oogst daalt met 20%. Teken de nieuwe
aanbodlijn in de grafiek en geef ook aan wat de nieuwe evenwichtsprijs is.


4. (I) Geef door middel van een berekening aan of bij de “frietaardappel” sprake is van een inelastische of elastische prijselasticiteit van de vraag.