Het Minimumloon van Steffie

Zoals je weet wil het kabinet o.a. dat jongeren van 21 jaar al het volwaardige loon van een 23-jarige gaan verdienen. Het idee daarachter is: “Volwassenen verdienen een volwassen loon.” Een leerling van Groot Eikendal, Steffie Keulens, is 18 jaar en meent dat ze nu al een hoger minimumloon ontvangt dan haar vrienden.

Hoe is het minimumloon geregeld? Als je begint met een nieuwe (bij)baan, dan spreek je van tevoren af wat je gaat verdienen. Je werkgever moet je in ieder geval het minimumjeugdloon betalen, minder mag niet. Wat je minimaal gaat verdienen is dus wettelijk vastgelegd. Dit minimumloon hangt af van het aantal uren dat je werkt en van je leeftijd. Ben je jonger dan 23 jaar, dan heb je recht op het wettelijk minimumjeugdloon. Vanaf 23 jaar heb je recht op het gewone minimumloon.
Je uurloon is afgeleid van het weekloon en is afhankelijk van de gebruikelijke werkweek in het bedrijf waar je werkt (36, 38 of 40 uur). Je berekent je uurloon door het bedrag dat voor een week staat te delen door het aantal uren dat er bij het bedrijf gewerkt wordt. Als er bijvoorbeeld in het bedrijf waar jij werkt, 40 uur per week gewerkt wordt, dan deel je het weekloon door 40. Kijk in onderstaande tabellen om te zien of je genoeg verdient.

1  Welke conclusie kun je trekken over de prijs van arbeid naar aanleiding van bovenstaande bron?

 

Stel dat Steffie Keulens 8 uur per week bij Albert Heijn werkt en de normale werkweek 38 uur bedraagt. Gebruik bij vraag 2 en 3 de tabel hiernaast.

 2   Bereken hoeveel het bruto minimumloon per week voor Steffie bedraagt.

 3   Geef een verklaring voor de bewering van Steffie.

 4   Verklaar waarom lonen, in tegenstelling tot prijzen, in het algemeen niet gemakkelijk dalen.

 5  Werknemers in Nederland kunnen niet gemakkelijk worden ontslagen. Leidt dit tot een meer elastische of tot een minder elastische vraaglijn van arbeid? Motiveer het antwoord.

 Het minimumloon wordt van tijd tot tijd bediscussieerd in de media. Wel of niet afschaffen?  Voorstanders van het minimumloon vinden dat na afschaffing de verhouding tussen het werkgeverssurplus en werknemerssurplus op de arbeidsmarkt verandert, waardoor de personele inkomensverdeling in Nederland schever wordt.  Tegenstanders van het minimumloon wijzen op het verlies aan werkgelegenheid bij het bestaan van een minimumloon.  Beide partijen vinden steun bij de grafiek die hier onder staat.

6  Hoe kunnen tegenstanders van het minimumloon de grafiek gebruiken ter ondersteuning van hun mening?    

7  Hoe kunnen voorstanders van het minimumloon de grafiek gebruiken ter ondersteuning van hun mening?

Bronnen: Malmberg, Rijksoverheid en SLO