Vraag 1

Beperking risico van de bank: mocht de woningwaarde dalen, dan is de executiewaarde eerder voldoende om de schuld te kunnen aflossen.

 

 

Vraag 2

lineaire hypotheek

Vraag 3

Annuïteitenhypotheek

Vraag4

Bij een lineaire hypotheek zijn de aflossingen aan het begin van de

looptijd het hoogst.

 

Vraag 5

Totaal betaald aan annuïteit: 15* € 20.000,- = € 300.000,-

(300.000 − 225.000) × 0,40 = € 30.000,- 

 

Vraag 6

4% * 156 + (2,5% * (180-156)/180 = 3,8%

 

Vraag 7

Aflossing wordt:

€ 169.000,-/15 =                                                        € 11.267,-

Rente € 169.000,- * 0,038                 = € 6422,-

Belastingvoordeel: 0,4 * 6422,-         = € 2568,80

                                                   ---------------

Netto rente:                                                           € 3853,20,-

                                                                            ---------------

                                   Maandlast nu:                     € 15.120,20 /12 =       € 1260,02

                                   Maandlast was:                                                  € 1421,33

                                                                                                         --------------

                                                                                      Minder lasten: € 161,31