Tips examen Economie

1) Spannend/stress? Valdispert is een kalmerend middel: oefen wel eerst met dit middel (te verkrijgen bij de drogist), zodat je merkt wat het met je doet. Kom goed uitgeslapen op het examen!

2) Doel? Het doel is een 5,5. Hoeveel punten moet je daarvoor scoren? (cesuur havo 2014/cesuur vwo 2014)

3) Globaal doorkijken (hoeveel opgaven(vragen)/punten/onderwerpen?) Welke concepten zitten in het examen (schrijf die erbij); het examen bestaat uit: bijvoorbeeld … 6 opgaven/28 vragen/ je kunt 61 punten halen…/voor welke opgaven krijg je de meeste punten? (daar ga je scoren!)

 

4) Bij het maken:

 a. Berekening/verklaring opschrijven Anders krijg je  0 (!) punten.

 b. Eerste antwoorden worden nagekeken Je geeft drie antwoorden, terwijl er twee worden gevraagd. Alleen de eerste twee worden nagekeken!

 c. Gemiddelde antwoord 5 zinnen Één zin is weinig en 15 is veel.

 d. Absoluut of relatief Wordt er gevraagd naar procenten, geld of indexcijfers?

 e. Bronnen noemen Kijk bij de goede bronnen en verwijs er naar.

 f.  Verbanden: tussenstappen opschrijven (oorzaak-gevolg) Bijvoorbeeld: Export +, overschot lopende rekening, wisselkoers+. Daarna maak je er in lopende zinnen een redenatie van.

 g. Onderstrepen getallen Om geen getallen/bedragen/percentages over het hoofd te zien….

 h. Formule alvast opschrijven Misschien kun je die straks gebruiken?

 i.  Ordenen gegevens In een schema/tabelletje? 

Verders...

j. Het examen van vorig jaar! Is de beste voorspelling voor dit jaar: wat zat er in en wat juist niet?

N.B. Kort voor het examen publiceert het Cito de zogenaamde stuurgegevens van de examens. Deze laten zien uit hoeveel vragen het examen bestaat en hoeveel punten je ervoor kunt halen.

 

Succes!👍