De Abdominiser

Dit is een VWO-opgave

(Met dank aan: Henk S. en Telsell)

Abdominiser - Buikspierapparaat

Vernieuwd revolutionair buikspiertrainingssysteem.
Voordelen van de Abdominiser Wonder Core II Deluxe:

- Trainen in een beneden parallele positie voor verdubbelde effectiviteit
- 2x zo snel buikspieren trainen door het dual weerstandontwerp
- Niet belastend voor de rug

- Met geïntegreerde opener om tijdens de oefeningen een flesje sportpils te openen
- Verlies 5 cm van uw taille binnen 2 weken met de ingebouwde twist-zitting
- Geïntegreerde roeiset

- Makkelijk onder het bed op te bergen!
- Tijdelijke Prijsverlaging: van € 275 naar € 75 (!)

U kunt zich weer met ontbloot lijf op de stranden vertonen!

Bestel nu de Abdominiser Wonder Core II Deluxe voor slechts € 75

Nu tijdelijk geen verzendkosten!

 Bron: Telsell (aangepast)

Sixpack NV produceert De Abdomiser. De normale produc-

tie en afzet van Sixpack NV bedraagt 50.000 eenheden per jaar. Voor

2013 bedroeg de verwachte productie en afzet 54.000 eenheden.

De verkoopprijs per Abdominiser is € 75,- exclusief 21%

omzetbelasting. Van de voor 2013 verwachte kosten is gegeven dat

de constante fabricagekosten € 760.000,- per jaar bedragen. De

variabele fabricagekosten per Abdominiser zijn:

- grondstofkosten 4 kg a € 2,- per kg     € 8,-

- directe loonkosten 0,3 uur a € 50,-       15,-

- overige variabele kosten                      17,-

                                                           ------ +

                                                          € 40,-

 

De variabele verkoopkosten zijn € 6,- per product.

 

Vraag1. Bereken de standaardkostprijs per Abdominiser.

 

Vraag2. Bereken het voor 2013 verwachte verkoopresultaat (= ver-

   koopwinst).

 

Vraag3. Bereken het voor 2013 verwachte bezettingsresultaat en geef

   aan of dit een voor- of nadelig resultaat is.

 

Vraag4. Bereken het voor 2013 verwachte bedrijfsresultaat door de

   totale opbrengst te verminderen met de totale kosten.

 

   Aan het eind van 2013 is de volgende nacalculatie opge-

   steld.

   Omzet 48.000 eenheden Abdominiser a € 75,- =        € 3.600.000,-

   Kosten:

   Constante fabricagekosten         €   760.000,-

   Grondstofkosten 190.000 kg            385.700,-

   Directe loonkosten 14.400 uren       720.000,-

   Overige variabele fabricagekosten   813.000,-

   Variabele verkoopkosten                 288.000,-

 

                                                     2.966.700,-

                                                ------------- -

   Bedrijfsresultaat                      €   633.300,-

                

   Het verschil op overige variabele fabricagekosten is geheel

   veroorzaakt door prijsverschillen. Op de constante fabrica-

   gekosten, de directe loonkosten en de variabele verkoopkos-

   ten hebben zich in 2013 geen prijs- of efficiencyverschillen

   voorgedaan. In 2013 was de afzet gelijk aan de productie.

 

Vraag5. Bereken het werkelijke verkoopresultaat over 2013.

 

Vraag6. Bereken het werkelijke bezettingsresultaat over 2013 en

   geef aan of dit een voor- of nadelig resultaat is.

 

Vraag7. Bereken het efficiencyverschil op grondstoffen en geef        

   aan of dit een voor-of nadelig verschil is.

 

Vraag8. Bereken het prijsverschil op grondstoffen en geef aan of

   dit een voor- of nadelig verschil is.

 

Vraag9. Bereken het prijsverschil op overige variabele fabricage-

   kosten en geef aan of dit een voor- of nadelig verschil is.

 

Vraag10. Bereken het werkelijk behaalde bedrijfsresultaat in 2013    

    met behulp van het werkelijke verkoopresultaat en de bezet-

    tingsverschillen, prijs- en efficiencyverschillen.