Sixpack

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag1.

Variabele fabricagekosten                                       € 40,-

                                               € 760.000,-

   Constante fabricagekosten: ----------- =                   15,20

                                                    50.000                  ------- +

   Fabricagekostprijs                                               € 55,20

   Verkoopkosten                                                        6,-

                                                                               ------- +

   Standaardkostprijs                                              € 61,20

 

 

Vraag 2. Verkoopresultaat = 54.000 x (€ 75,- - € 61,20)   = € 745.200,-

 

Vraag 3. Bezettingsresultaat = (54.000 - 50.000) x € 15,20 = € 60.800,- voordelig

 

Vraag 4. Totale opbrengst = 54.000 x € 75,- =      € 4.050.000,-

   Totale kosten:

   Constant                             €   760.000,-

   Variabel: 54.000 x € 46,-  =    2.484.000,-

                                               -------------

                                                                          € 3.244.000,-

                                                                           ------------- -

   Bedrijfsresultaat                                              €   806.000,-

 

Vraag 5. Verkoopresultaat = 48.000 x (€ 75,- - € 61,20) = € 662.400,-

 

Vraag 6. Bezettingsresultaat = (48.000 - 50.000) x € 15,20 = € 30.400,- nadelig

 

Vraag 7. sh x sp = 4 x 48.000 x  € 2,- = € 384.000,-

             wh x sp = 190.000 x .€ 2,- =      380.000,-

                                                          ----------- -

                voordelig efficiencyverschil €   4.000,-

 

Vraag 8. wh x sp = 190.000 x € 2,- =    € 380.000,-

              wh x wp =                        -     385.700,-

                                                         ----------- -

   nadelig prijsverschil                         €   5.700,-

(of: (sp-wp)*wh=…(€ 2,00 - € 2,03)* 190.000)

 

Vraag 9. Toegestaan: 48.000 x € 17,- =  € 816.000,-

   werkelijk betaald                                 813.000,-

                                                            ----------- -

   voordelig prijsverschil                        Є   3.000,-

 

Vraag 10. Verkoopresultaat (zie 5.)            € 662.400,-

Bezettingsresultaat   (zie 6.)   - 30.400,-

             Prijsverschil (zie 8.)   -  5.700,-

             Prijsverschil (zie 9.)   + 3.000,-

                                                                    33.100,-

                                                                  ---------- -

                                                                € 629.300,-

    Voordelig: Efficiencyverschil(zie 7.)             4.000,-

                                                                  ---------- +   

    Bedrijfsresultaat                                 € 633.300,- (!!!!)